Konsorsiyum Başvuruları Başladı

Erasmus+ Turkey Internship Consortium 2017-2018 Akademik Yılı Başvurusu Açılmıştır!

Erasmus+ Turkey Internship Consortium kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus+ Staj Hareketliliği için başvurular 12 Mart 2018 tarihinde açılacak olup son başvuru tarihi 6 Nisan 2018’tir.

Uygunluk Kriterleri:

  • Öğrencinin Konsorsiyum ortağı yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  • Birinci (Ön Lisans-Lisans) kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • İkinci (Yüksek Lisans) ve üçüncü (Doktora) kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması.

Önemli Not: Erasmus+ Turkey Internship Consortium, Erasmus Staj Hareketliliğini hibeli olarak minimum 2 ay (60 gün) olacak şekilde belirlemiştir.

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları üniversitenin Konsorsiyum (Erasmus veya uluslararası ofislerine) temsilcisine teslim etmelidir.

  • Başvuru formu (Başvuru formu online olarak doldurulup çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı. (Başvuru formu için tıklayınız.)
  • Europass formatında CV* (Online forma upload edilmeli. Europass CV formatı için tıklayınız.)
  • Transkript*
  • 1 adet resim*

Seçim Kriterleri

Ölçüt Ağırlıklı Puan

(Toplam 100 puan üzerinden)

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan**
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan*
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

*Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

**belgelendirilmelidir

Yabancı Dil Sınavı:

Erasmus+ Staj Konsorsiyuma dahil olan her üniversite kendi yabancı dil sınavını yapacaktır. Sınav tarihi ve saatleri hakkında bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Yabancı Dil Sınavına girmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Hareketlilik Hibeleri
(2017-2018 Akademik Dönemi / 2017-1-TR01-KA103-042064 Erasmus+ Projesi)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

 

Başvuran öğrencilerin Erasmus+ hareketliliği başvurularında bu duyuruyu dikkate almaları ve hibelerin yetersiz olması durumunda Konsortium’dan herhangi bir hibe talep edemeyecekleri önemle bildirilir.

Başvuru formunu lütfen sizden istenen şekilde ve eksiksiz olarak doldurunuz. Eksik ve yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Başarılar Dileriz,

 Erasmus+ Turkey Internship Consortium Team

Yorum yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.