Staj Faaliyeti

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilecek staj faaliyeti, Erasmus+ Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir faaliyettir.

Her üniversite öğrencisi, bu faaliyetten yararlanmak için ETIC Konsorsiyumu ortağı Yükseköğretim Kurumlarının öğrencileri kayıtlı olduğu Üniversiteye başvuru tarihleri açık olduğu tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilir.

ETIC Konsorsiyumu kapsamında başvuran öğrenciler staj yapılacak kurumun beklentileri ile doğru orantılı olarak seçileceği için konsorsiyum tarafından öğrencilerin yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir. Seçilen öğrencilere staj yeri bulunması konusu firma beklentileri doğrultusunda olacağından Konsorsiyum öğrencilere staj yeri bulunması konusunda garanti vermemektedir.

Seçim Kriterleri

Ölçüt Ağırlıklı Puan (Toplam 100 puan üzerinden)
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan**
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan**
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan*
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

* Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

** Belgelendirilmelidir

Hibe

Öğrencilere ortak yükseköğretim kurumları için belirlenmiş kontenjanlar çerçevesinde, Erasmus+ başvuruları ve başarı puanları değerlendirilerek seçim gerçekleştirilecek ve buna göre de hibe dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından belirlendiği ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi öğrenciler gideceği ülkeye göre hibelendirilirler. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus+ programına katılma hakları vardır. Öğrenci Erasmus+ Öğrenim Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Konsorsiyum için de hareketlilik hibesi alabilir. Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus+ programlarına ( Erasmus+ öğrenim veya Erasmus+ staj hareketliliği ) katılabileceği ve her bir döngü için toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilmesi mümkün olabilmektedir.

Konsorsiyumumuz, bu faaliyet kapsamında seçilecek öğrencileri hibeli olarak ortalama 2 ay (60 gün) hibelendirebilecek şekilde belirlemiştir.

Ülkeler ve Aylık Öğrenci Hibeleri

Hayat Pahalılığına Göre Ülkeler Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Hibesi (EURO)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400