Personel Ders Verme Hareketliliği

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar:

 • Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 • Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
  • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu veya
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş.

Personel ders verme hareketliliği yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası bir anlaşmanın parçası olarak gerçekleşir. Kurumlar arası anlaşma, yurtdışındaki ev sahibi işletmeleri/kurum/kuruluşları belirlemek için ortak kurum/kuruluşların işletmeler konusundaki bilgilerine dayanarak, aynı zamanda öğrenci staj hareketliliğini ve/veya personel eğitim alma hareketliliğini kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Uygun Katılımcılar

 • Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)
 • Bir işletmeden yükseköğretim kurumuna yönelik personel hareketliliği söz konusu olması halinde bu hareketlilik işletmenin üyesi olan personele kurum tarafından davet gönderilmesi yoluyla ayarlanır ve hibe ev sahibi yükseköğretim kurumu tarafından yönetilir.

Faaliyetin Süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Uygun katılımcılar:

 • Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar: 

 • Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 • Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.

Faaliyetin Süresi:

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay.

Personel Hareketliliğine Yönelik Hibeler

Personel için Bireysel Destek

Uygun Maliyet Finansman Mekanizması Tutar Tahsis Kuralı
Bireysel Destek Katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı maliyet Birim maliyet Faaliyetin 14. Gününe kadar: Katılımcı başına günlük A1.1

+

Faaliyetin 15. İla 60. Günü arasında: Katılımcı başına günlük A1.1’in %70’i

Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır.

Katılımcı Başına Günlük (A 1.1 Tablosu)

Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (€)
Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık 144
Grup B Avusturya, Belçike, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye 126
Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108
Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90

Personel İçin Seyahat Katkısı

Uygun Maliyet Finansman Mekanizması Tutar Tahsis Kuralı
Seyahat Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı Birim maliyet 100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 Avro Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Sehayat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmalıdır.
500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 Avro
2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 Avro
3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 Avro
4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 Avro
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 Avro